Nếu Hồng Duy không phạm lỗi, Văn Lâm đã chẳng rơi vào cảnh “tội đồ” sau trận thua Iraq

Nếu Hồng Duy không phạm lỗi, Văn Lâm đã chẳng rơi vào cảnh “tội đồ” sau trận thua Iraq

Thật buồn khi chúng ta không thể thắng nhưng Việt Nam nay đã khác, và chúng ta được phép mơ.Phút 89