Vòng2TháiNguyênLeague:Brothersxâychắcngôiđầu,C&Cvẫnchưathắng

Sau cơn mưa to khiến vòng 2 của Thái Nguyên League phải hoãn, thì ngay ngày hôm sau, TNL-S4 đã lại đón thêm 1 cơn mưa, đó là cơn mưa bàn thắng.