Chơi “chém đinh chặt sắt”, ĐT Myanmar vẫn bất lực trước sức mạnh của Thái Lan

Chơi “chém đinh chặt sắt”, ĐT Myanmar vẫn bất lực trước sức mạnh của Thái Lan

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Myanmar đã không giấu ý định đá rắn để hạn chế khả năng cầm bóng của T