HộicổđộngviênRealMadridtạiVĩnhPhúcrađời

Mới đây hội cổ động viên Real Madrid tại Vĩnh Phúc – RFC Vĩnh Phúc đã chính thức ra đời vào ngày 12/06/2016.