Tottenham sụp đổ, Real Madrid không còn là chính mình

Tottenham sụp đổ, Real Madrid không còn là chính mình

Mới qua hai vòng đấu bảng, có thể khẳng định, CLB Tottenham của Anh đã hoàn toàn sụp đổ trong khi Re