PhúQuốcLeague2019-2020:ChiếnthắnghủydiệtcủaNhàxưa68,ThanhDuy,PhúQuốcToday

Ở vòng đấu thứ 2 Phú Quốc League 2019 -2020, Nhà Xưa 68, Du Lịch Thanh Duy, Phú Quốc Today là những cái tên gây ấn tượng.