La Liga-bàn thắng đầu tiên của giải đấu!Wu Lei đã bùng nổ và giết chết Sách Selescore Asianie 1-0 Tây Ban Nha

La Liga-bàn thắng đầu tiên của giải đấu!Wu Lei đã bùng nổ Tháp Sel 1-0 Tây Ban Nha [Sổ Asianbookie của Livescore]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 4: 22:15 vào ngày 10 tháng 4 năm 2021-22 Mùa