Làmthếnàochơitốtvịtríhậuvệbiên?

Hậu vệ biên thường được gọi là động cơ của cỗ máy, là kẻ gián tiếp góp mặt trong kết cục của cuộc chơi. Thắng hay bại, nằm ở biên rất nhiều.