Rắc rối!Langnick: Bản thân Marshall không muốn vào người chơi danh sách lớn để công khai trở lại Istilah Dalam Judi Bola

Rắc rối!Langnick: Bản thân Marshall không muốn vào người chơi danh sách lớn để công khai trở lại [Istilah Dalam Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 16 tháng 1: Số phận giữa Marshall và Manchester United dường như hoàn toàn kiệt sức. Sau khi Manchester United 2-2 Vera, Langnick nhấn mạnh Malaysia