Cuối cùng đã giành được Cristiano Ronaldo!Simonny Domineering kỷ niệm người hâm mộ Manchester United ném một chai nước Gambar Shaolin Soccer

Cuối cùng đã giành được Ronaldo!Lễ kỷ niệm đáng kể của Simonny về người hâm mộ Manchester United ném một chai nước về phía anh ấy [Gambar Shaolin Soccer]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 16 tháng 3: Trước khi Manchester United chơi với Atletico Madrid, người hâm mộ Ronaldo đã rất lạc quan.Trước đây, cuối cùng anh cũng cười