HTTvàdấuấncủacácchàngtraixứThanh

HTT đang để lại những ấn tượng những cầu thủ cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Thanh Hóa.