ChungkếtSưởiấmmùađông:EcofootsẽphụchậnhayCâyKhếlạigâybấtngờ?

ChungkếtSưởiấmmùađông:EcofootsẽphụchậnhayCâyKhếlạigâybấtngờ?

Cuối tuần này, FC Cây Khế sẽ gặp FC Ecofoot trong trận chung kết giải Sưởi ấm mùa đông 2016 ở sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội.