Cha của các tuyển thủ “gửi thư” sang UAE: Bản lĩnh đàn ông là phải cống hiến vì màu cờ sắc áo

Cha của các tuyển thủ “gửi thư” sang UAE: Bản lĩnh đàn ông là phải cống hiến vì màu cờ sắc áo

Bố và con traitình cảm nhiều lắm mà cứ như vậy đấy. Giống như hai hòn nam châm y chang nhau, cùng cự