Transmission Champions League-Verna+thực hiện một số chiến thắng của Ziech Breaks Chelsea 4-0 về vấn đề vài phút ở Portalandinadinandinalala cho đến khi nó kết thúc.

Transmission của Champions League-Warner+thực hiện một số cuộc phá vỡ Ziyech Chelsea 4-0 [vấn đề vài phút trong đêm đầu tiên của trận đấu bóng đá đến cuối cùng.