Hai tuyển thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu sẽ có phiên dịch theo kèm

Hai tuyển thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu sẽ có phiên dịch theo kèm

Thông tin trên được ông Trần Hoà Bình, chủ tịch Sài Gòn FC, chia sẻ vào sáng 24/2. Vụ chuyển nhượng